Индустриални покрития

Разредители

872 DILUTANT

  • Характеристики:Разтворител за хлоро-каучукови и алкидни бои.Изпарява се бързо.
  •  Цвят: безцветен