Продукти за разреждане

Разредители

TITAN YATE Thinner

ul>
  • ОБЕЗМАСЛЯВА:АЛУМИНИЙ, СТОМАНА, ПОЛИЕСТЕР
  • Характеристики:
    Разредител  за епоксидни, винилни, полиуретанови, хлоро-каучукови бои и т.н. Той е подходящ за разреждане на бои, които се нанасят с четка, валяк или шприц-пистолет, тъй като подобрява разстилането. Също така е подходящ за почистване на оборудване . Бавно изпаряване.